SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
ישעיהו (איש) גבאי, גלי כנעני

סדרת בדים ואובייקטים רקומים בהשראת שירת יהודה עמיחי ויריעת הטלית.

הפרויקט הוא מסכת של בדים רקומים ידנית, המיצגים שאלות על יהדות מנקודת מבט חילונית. העבודות עוצבו בהשראת דיאלוג פנימי שעלה  מחוויית הקריאה בשיריו של יהודה עמיחי ובדגש על סוגיות של אמונה, תפילה והתעטפות המגולמים כעת לשפת הטקסטיל. הפרטים הרקומים נוצרו מתוך התבוננות בחלקי בדים ומשפטי שירה והטקסטים נרקמו בדומה ללחישת תפילה: טקס, טקסט, טקסטיל.

חומרים: שאריות בדים, חוטי תפירה.

טכניקה: תפירה ורקמה ידנית, צילום ועריכת וידאו

 

מסכת שאלות

נטע בן-משה