SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
פרופסור חנה דודיוק, ד״ר אליזבת אמיר ופרופסור שמואל קניג

הפרויקט נעשה בשיתוף פעולה עם  חמישה גורמים: המחלקה להנדסת חומרים פולימרים, שתי חברות מכון המחקר הגרמני פראונהופר IFAM)) וCollTech, מהצד הישראלי, מכון ויצמן למדע וחברת פולימר גבולות.

מטרת הפרויקט לשפר את התכונות המכניות והתרמיות של חומרים פולימרים (אקרילטים ואפוקסידים), על בסיס הקשייה בקרינה, שמשמשים כדבקים ושרפים בתעשיית הדפסת תלת-מימד, ע"י הכללה של ננו-חלקיקים על בסיס סיליקה וטונגסטן די- סולפיד. במהלך העבודה נחקרו ופותחו טיפולי פני שטח לננו-חלקיקים בכדי לשפר את פיזורם במטריצות פולימריות ולשפר את תכונותיהם המכניות והתרמיות. החדשנות בפרויקט מבוססת על טיפול פני השטח של הננו-חלקיקים  בפוטואיניציאטורים (חומרים בעלי פעילות פוטוכימית) וחומרים פעילי שטח (סילנים) להגברת ריאקציית ההקשייה ע"י קרינה.

 

Nanocomposite Adhesives and Resins for 3D Printing

נטלי יוסף טל וירדן טימור