SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
מתי הראל

תערוכת הגמר של נטליה נוסוב מורכבת משילוב בין פאטרנים מעולם הנוירו-ביולוגיה ומעולם פרוקי הרגליים. השילוב בין העולמות נולד מתוך מחשבה על הביטוי "ג'וקים בראש", המתאר התנהגות מוזרה, שלמעשה מאפיינת כל אדם. במיצב, שמה נוסוב דגש על שכבתיות שמייצגת עבורה את המורכבות של זרם התודעה האנושי.

ג'וקים בראש

נטליה נוסוב