SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
נדב שליו ותמר בר דיין

"קיוסק עולם" הוא פרויקט העוסק במחאת האקלים של בנות ובני הנוער בישראל.

הפרויקט מציע שיתוף פעולה בין ארגון מחאת הנוער לבתי  הספר בישראל  באמצעות עיצוב, מתוך רצון לנסח שפה חזותית ברורה, רלוונטית וחדשה למחאה.

תוצר המיזם המשותף הוא תערוכה ניידת המתארחת בבית ספר תיכוניים ומציגה חומרים מודפסים שונים העוסקים בנושאים הבוערים בלב המחאה.

מטרת המיזם הוא להשמיע את קול מחאת הנוער והעלאת המודעות בבית ספר לנזקי משבר האקלים.

 

 ֿקיוסק עולם \ world kiosk

נופר שבת