SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
בן בן חורין ומיכל פאוזנר

אפליקציה שעוזרת בקבלת החלטות מורכבות ועוסקת במתן פתרון לקושי שלנו לקבל החלטות.

לרוב אנו מתייעצים עם חברים ומשפחה אך דעתם לא תמיד תבוא ממקום אובייקטיבי, ולא תיתן מענה למה שדרוש לנו.

האפליקציה נקיה מאינטרסים ומאפשרת ביטוי ושיח אמיתי, עמוק, אינטימי וקרוב באופן אנונימי.

הסיפור שמלווה את חווית המשתמש באפליקציה הוא זריקת מכתב בבקבוק לים והאפשרות לדוג בקבוקים של אנשים אחרים.

 

Choose a bottle

נופר מימוני