SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
יעל בוגן ויואב גתי

וולקאם טו אילת. חנות מזכרות ובה מגווון אובייקטים חזותיים המעבירים ביקורת על הווייתה ומצבה העגום של עיר הנופש היחידה בישראל. הפרויקט מבקש להציב מראה לתרבות התיירות המכוערת שהרסה את השקט, הטבע והתמימות של העיר.

 

וולקאם טו אילת

נועם רונאל