SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
מנחה עיצובי: יוסי קצב, מנחה טכני: ג'קלין סופר

מנהיגות פוליטיות כיום מייצגות מנהיגות מיוחדת, היוצרת השפעה חברתית רבה, וזאת תוך גאווה והדגשה של המגזר הנשי אליו משתייכות. הן המביאות אל התודעה מנהיגות חכמה, חזקה ואמביציוזית, תוך שילוב של תכונות נשיות הטבועות בהן.
לאור כך, הקולקציה מציגה היברידיזציה בין הלבוש המחויט של המנהיגות הפוליטיות בימינו לבין לבוש המשפיעות החברתיות ברחבי העולם – כולן מדגישות את הנשיות שלהן ומתגאות בה.
בדי צמר מחויטים, עורות, גקארד, ג׳ינסים, משי ופופלין יוצרים מראה המאפשר לאישה להיות מנהיגה עם שילוב של כל המשתנים המאפשרים לה לשמור על זהותה מבלי להוריד מערכה.
מטרת פרויקט זה היא לעודד נשים להובלה חברתית, אקטיביזם אזרחי ופוליטי והרחבת מעגלי ההשפעה שלהן- על ידי שינוי תפיסתי והעלאת המודעות המגזרית לנשיות.

צילום: עדו לביא, עדי סגל

אשת הברזל

נועה סיגאווי