SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
יעל אוליאל, אייל שינבאום

החיים בנויים על מערכות יחסים: בין בני אדם, בין אדם לאובייקט, בין האדם לטבע. הטבע עצמו מפליא במערכות יחסים מורכבות כמו בסימביוזה, שהיא ההשראה לפרויקט זה.

מערכות הגומלין הנוצרות במפגשים בין שני מינים חיים והאופן שבו כל פרט מפיק תועלת או ניזוק מן המפגש.

הפרויקט "מערכות יחסים" הוא ביטוי למערכת היחסים הנוצרת בין התכשיט לגוף העונד, בין החומרים המרכיבים את התכשיט והשיח שנוצר ביניהם. נועה הנן בוחנת מחדש את מערכות היחסים הנוצרות בתכשיטים, בסדרה המבטאת את יחסי הגומלין המתקיימים בסימביוזה.  כך היא גם בודקת כיצד תפקוד התכשיט והחומרים ממנו עשוי, מרוויחים או מפסידים מהמפגש.

חומרים: פליז, גומי, בד

טכניקות: מידול, צורפות קלאסית, קראפט

צילומים: שי פרנקו, שלומי ברנטל, דניאל שריף

 

מערכות יחסים

נועה הנן