SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
דניאל ליבוביץ'

איך אפשר לגשר על הפער בין המשתמש לממשק? 

מעצבים העוסקים בתכנון דגמים תלת-ממדיים מתמודדים עם אתגר המעבר מהעולם הפיזי לעולם הווירטואלי: המסך יוצר תחושה דו-ממדית, התפיסה של קנה המידה נפגמת, ואי אפשר לגעת באובייקט בתהליך התכנון. 

התקן ״מורפאוס״ מאפשר פיסול דיגיטלי בחלל וירטואלי בעזרת שילוב טכנולוגיות שבאמצעותן אפשר לראות ייצוג של האובייקט בתלת-ממד ולחוש אותו. המוצר מנגיש למעצבים בתחום התלת-ממד כלים אנלוגיים בסביבה של מציאות מדומה, ומגדיר מחדש את הגבולות בין העולם הפיזי לווירטואלי.

טכניקה וחומרים: סיליקון תעשייתי, פלסטיק ABS בהזרקה, כבלי נירוסטה, מחברי מתכת

צילום: מיכאל שבדרון

Morpheus

נדב גיחון