SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
ענת גרוזובסקי אבוקיה

בשנים האחרונות ההיבט האקולוגי הולך ומקבל יותר נוכחות בחיי ותחושת האחריות שלי כלפי העולם בו אני חייה מתהדקת." אומרת וימן

 ההתרשמות שלה מהעולם התת ימי הביאה אותה לבחון את הבעיות האקולוגיות הטמונות בו ואת ההשלכות שלהן על העולם. מטרת הפרויקט היא לעורר מודעות ושיח. היא השתמשה בכלים שרכשה כמעצבת על מנת לעורר מחשבה על הגבול בין חיים ומוות ועל האחריות האקולוגית על כדור הארץ.

חומרים: טקסטיל, חוטי כותנה, פלסטיק ממוחזר

טכניקות: רקמה

צילומים: שי פרנקו, שלומי ברנטל, דניאל שריף

אסתטיקה של הרס

מיתר וימן