SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
רחל דהן ומושון זר אביב

חדר הפלאות הינו אוסף אנציקלופדי אישי של חפצים מתחומי ידע שונים שהיה נפוץ באירופה החל מתקופת הרנסנס. עבור האספנים כל אובייקט טמן בחובו הזדמנות לסיפור, בין אם אמיתי או בדיוני, בדומה לתפקיד האוצר בתערוכות של ימינו. בעבודה זו יצרתי חדר פלאות בפורמט דיגיטלי, בו קיימים אינספור נרטיבים אפשריים בתוך גוף עבודות אחד.

 

חדר פלאות

מיכל רגב