SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
הנחייה: מיכל פרייפלד צילום: בר אסף, מיכאל שבדרון

סדרת מוצרים שנולדה בתקופת סגר הקורונה, מתוך חיפוש אישי של נחמה בביצוע פעולות יומיומיות בבית. בסדרה שלושה מוצרים – בקבוק חם לגוף, כלי לגידול מחמצת ומערכת לגידול צמחים, שיכולים לעבוד ביחד כמערכת ביתית באמצעות השימוש במים. 

יחסי הגומלין בין האובייקטים מאפשרים ניצול מרבי של מים מרגע מזיגתם לתוך הבקבוק ועד חזרתם לאדמה בהשקיית העציץ. 

תוצרי הפרויקט מבוססים על אופנים שונים לטיפול בתחושות מצוקה: גידול של צמח, פעילות רפטטיבית או מחזורית, חימום הגוף והנחת של משקל עליו, ותנועתיות של מים.

טכניקה וחומרים: הדפסת תלת-ממד, ניפוח זכוכית, יציקת פוליאוריטן, ריסוס בסיבי בד (פלוק)

צילום: בר אסף, מיכאל שבדרון

Buddies - סדרת מוצרים מנחמים לסביבה הביתית

מיכל קליינר