SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
נדב שליו ותמר בר דיין

התחזיות  על עתיד כדור הארץ קודרות – שינויים דרסטים באקלים, התחממות גלובלית, צמצום אוכלוסיות הדגים והרס השוניות, דריסה של יערות והרשימה ממשיכה, בינתיים בתרבות המערבית  עסקים כרגיל. אפליקציית אקו מציעה דרכים לשמור על שלל המשימות היומיות שאנו מורגלים אליהם, ולצקת לתוכם אט אט ערכים סביבתיים ואקולוגיים.

המשתמש יכול לשתף את הצלחותיו באפליקציה,לארגן נסיעות קר-פול משותפות, לקנות גבינות טבעוניות מהשכנה ממול וכך ליצור קהילה מוכוונת סביבה. מטרת האפליקציה לייצר יחד אימפקט סביבתי וחברתי אמיתי.