SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
פרופ' שמואל קניג ופרופ' חנה דודיוק

עולם טוב יותר הוא עולם ירוק יותר.

הקניית חיים חדשים לPET ממוחזר בתערובות עם פוליאוליפינים בעזרת הקרנת אלקטרונים, שהיא טכנולוגיה ידידותית לסביבה, מראה פוטנציאל גדול הן מבחינת יצירת תערובות קומפוטביליות והן מבחינת ערך הקיימות.

 

השפעת קרן אלקטרונים על תערובות של PP/PE עם PET ממוחזר

מיכאל קרופניק ואלבר בן אריה