SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
בן בן חורין ומיכל פאוזנר

"ארץ בר" היא אפליקציה בנושא בעלי חיים ארצישראליים הנמצאים בסכנת הכחדה.

חיות הבר בארץ נכחדות בקצב מהיר בגלל גורמים רבים ובניהם האדם. וולמן מאמינה שבעולם אוטופי בו אנשים היו נקשרים לבעלי החיים, הם יהיו נכונים יותר לשמור על הסביבה הטבעית שלהם ולא היו פוגעים בהם.

אפליקציית ״ארץ בר״ מאפשרת לאמץ חיות בר אמיתיות באופן וירטואלי הכוללת אמצעי מעקב כמו gps ומצלמות שידור חי מהשטח שבאמצעותם ניתן ללמוד ולקבל מידע על אורחות החיים של חיות הבר, ולהבין איך אנו יכולים לעזור או למנוע את היכחדותם.

 

ארץ בר

מיטל וולמן