SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
אורינה פרנטה-מרצקי ואייל שינבאום

פרויקט הגמר של מיטל בן יוסף  עוסק בחיפוש אחר כתם וקו על הגוף. ובמילים אחרות, מחקר וגילוי המפגש הצורני עם גוף. באמצעות גילוי והדגשת קווים לכדי יצירת זהות היברידית חדשה המובילה להתבוננות מחדש על הגוף. הקו המוביל אל הכתם וההיפך. התכשיטים עשויים מחוטי כסף מכוסים בפלסטיק ובד, ובכך נוצרת שפה בינה לבין החומר ולבין הגוף.  השפה מספרת סיפור של תהליכי חשיבה.

צילומים: שי פרנקו, שלומי ברנטל, דניאל שריף

כתם וקו על הגוף

מיטל בן יוסף