SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

עיצוב אופני ידיים חשמליים שיענו על המגבלות המונעות כיום כניסה של רוכבי אופני ידיים לתחום רכיבת השטח הן במסגרת קבוצות רכיבה מעורבות עם רוכבי אופנים רגילים והן במסגרת משפחתית ואישית. מטרת הפרויקט לצמצם את תחושת השונות, ליצור חיבורים חברתיים ולקדם שילוב בעלי מוגבלות בחברה באופן שוויוני.

צילום: אחיקם בן יוסף

אופני ידיים חשמליים (גם) לבעלי מוגבלות

מושיק בן-שלמה