SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
דקל בוברוב ואפרת ניר

״הבית המשותף״ היא הוצאה לאור לספרות ערבית השואפת לחבר ולגשר מחדש בין החלקים השונים בתוך הזהות הפאן-ערבית במטרה לייצר נרטיב סיפורי וספרותי קולקטיבי לקוראי ודוברי השפה הערבית. שלוש הסדרות הראשונות של ההוצאה יהיו: ״סיפורים פלסטינים״, שתעסוק בזהות הערבית פלסטינית, גבולות, הפקעה, געגועים לבית ולמולדת. ״רומנים ערבים״ תעסוק בזהות הפאן-ערבית מנקודת מבט תרבותית וחברתית דרך הנגשת סיפורים בעלי עמדה כלפי סוגיות שונות בתוך החברה הערבית. ״רעיונות יפים״ שהיא אוסף של ספרי עיון והגות העוסק בתחומי התרבות, החברה והפולטיקה. כל ספר היוצא לאור בהוצאה מייצג סיפור ורעיון בפני עצמו, אך הסיפור הינו פרט בלי נפרד מהנרטיב הקולקטיבי של הזהות הפאן-ערבית.

 

הבית המשותף

מועאד עאזם