SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
מנחה עיצובי: אירה גולדמן, מנחה טכני: ג'קלין סופר

מבנה, פונקציה, צורה – שלושת המושגים האלה נתפסים כאבני היסוד של העיצוב המודרני. אולם, כאשר מדובר בבגדים, מושגים אלו הופכים מורכבים ומעורפלים. 

הבגד כחפץ שימושי שמטרתו הבסיסית הינה כיסוי הגוף, מקבל על עצמו ערכים תרבותיים, היסטוריים, רגשיים ומנטלים. הפרויקט מבקש לבחון את היחסים בין שימושיות לאסתטיקה ואת המנעד שביניהם. הוא מציג את מערכת היחסים שבין קונסטרוקציה למבנה, בגד וגוף, כשאלה שזורים זה בזה- רעיונית ומעשית.  

הפרויקט משלב טקסטיל מעולם המחויטים ובדי לייקרה לצד חומרים תעשייתיים כמו פלדה ופלסטיק בהדפסת תלת מימד, תוך פירוק והרכבה מחדש של פריטי לבוש מוכרים.

צילום: עדו לביא, עדי סגל

Under Construction

לי מרי