SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
דגנית שוקן שטרן, אורינה מרצקי פרנטה

הקיטש בעולם התרבות טעון בקונוטציה שלילית המזוהה עם קישוטיות יתר ושטחיות, הוא קל לעיכול וחסר אתגר אינטלקטואלי, ועם זאת הוא נצרך בכמויות גדולות.

אם בעבר פריטי אמנות היו בעלי ערך גבוה וסימלו ערך רגשי והיסטורי, היום מעטים הפריטים הממלאים מקום זה בחיינו. את מקומה של העבודה העמלנית, האישית והייחודית, של בעלי המלאכה, מחליף הייצור ההמוני, הזול, הזמני והשבלוני.

המתח בין העולמות מעלה את השאלה האם קיימת סתירה בין הקיטש הזול לבין האמנות העשירה והאישית, או האם יש להם מקום להתקיים יחד? בפרויקט שלה, לירי  מנסה לענות על שאלה זו תוך יצירת שפה משלה באמצעות שימוש בעבודת יד מסורתיות וטכניקות קלאסיות, לצד חומרים זולים ואסתטיקה קישוטית.

חומרים: כסף, חוטי רקמה

טכניקות: צורפות, תפירה, רקמה, קראפט

צילומים: שי פרנקו, שלומי ברנטל, דניאל שריף

 

 

RICH KITSCH

לירי לב