SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
מתי הראל, יובל עציוני

חמש מערכות לבוש, תפורות מבדי רשת להדפסה, עליהם מצוירים פרחים באופן ידני.

הפרויקט נוצר מהתבוננות בגשרים מעוטרים בזרי פרחים. העיצוב התפתח, מתוך מחשבה על הגשר כמבנה גיאומטרי דומם ועל הפרח הצומח כתופעה זמנית אורגנית שעוברת מפריחה ויופי לקמילה. מכאן נוצר שילוב בין צורות גיאומטריות וציורי פרחים ידניים. חיתוך הפרח המצויר ופריסתו למשולשים, מחבר בין איור הפרח הידני למבנה הגשר הדומם, בין יופי רך לצורות ומבנים מאסיביים.

חומרים: רשתות הדפסה, בד סאטן מוקשח, פולימר נוזלי, פליזלין.

טכניקה: ציור עם צבעי טרנספר על נייר, הדפסת טרנספר, ציור ידני עם עט לבד, על רשת הדפסה, הדבקה וחיבור ידני.

 

חי צומח דומם

ליטל בביצקי