SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
אביגיל ריינר וזוהר קורן

הפרויקט מציג את סיפורן של האמונות הטפלות, אשר קיימות בעולם עוד מימי קדם. אמונה טפלה היא מנהג שאנו מבצעים מבלי להסתמך על עובדה מבוססת. כל אמונה היא למעשה גלגול של נרטיב מאז ועד היום. הפרויקט מציג באופן נרחב סיפורים שונים באמצעות הצגת מקור האמונה עצמה והחפצים הקשורים אליה.

 

 

בלי עין הרעה

ליטל אלפסה