SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
שחר פרדי כסלו

ליז שניידר מרכיבה צורות פשוטות ומערבבת בין צבעי היסוד. את המגבלות האלה היא כופה על עצמה מתוך תפיסה אקולוגית: היא מנסה, מטאפורית, לצמצם את השימוש במשאבים, להגביר את הנצילות של רכיבים בסיסיים, להפיק הרבה ממעט. מתוך הצורות הפשוטות האלה בונה שניידר בעלי חיים טרודים ומטרידים, מהרהרים על העתיד וחוששים משואה אקולוגית.

טכניקה וחומרים: הדפסי עץ על ניירות צבועים, קונסטרוקציות עץ

צילום: אחיקם בן יוסף

JOB16:16

ליז שניידר