SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
מאיה אטון

בעולם אוטופי, היו מחשבתנו מתהוות ועוברות אל המרחב הפיזי בתוך יצירה בסנכרון מושלם. שני מרחבים מקבילים וזהים, הן בגודל והן במשקל. ביניהם עוברים קווים ישרים, בין נקודה בתוך האחד אל תוך השני. כמה קלה הדרך על הקו הישר הזה כאשר בסוף נמצאת תוצאה צפוייה לחלוטין. אך בפועל הכל מסובך. התערוכה  של ליז מאר עוסקת במפגשי חיכוך אלימים בין מרחבים – הוירטואלי והממשי.

טכניקה וחומרים: הדפסת תלת מימד קרמית ורישום בפחם

צילום: אחיקם בן יוסף

נמרים וכו': מבחר מרחבים

ליז מאר