SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

פרויקט "ארץ החיים" בוחן כיצד ניתן לשפר את חווית הביקור בבתי קברות יהודיים בישראל, תוך שימוש בפתרון הלכתי קדום של ליקוט עצמות, המאפשר להתגבר על בעיית הצפיפות החמורה הקיימת בהם כיום. הפרויקט מציע חלוקה מרחבית מחודשת של בתי הקברות, ובוחן סוגיות חשובות כגון זיכרון וטכנולוגיה, מסורת וחדשנות, אינטימיות עם מי שכבר איננו, ועוד.

צילום: אחיקם בן יוסף

ארץ החיים

לביא זוהר