SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
פרופ' עמוס אופיר

רשתות העשויות מסרטים/חוטים (מיריעות פולימריות), משמשות לאריזת תבואה חקלאית כגון חציר. חברת "תמה" המייצרת רשת חקלאית העשויה מ-HDPE, מגלה עניין בפרויקט זה, שבו נחקרות תערובות של HPDE עם PET.

הוספת ה- PET לתערובת עם HDPE, נועדה לצורך שיפור תכונות מכאניות, כגון: חוזק, קשיחות, אימפקט וזחילה של הרשת הקיימת. בפרויקט זה נחקרת הוספת כמויות שונות של PET ממקור ממוחזר למטריצת HDPE (ביחד עם 'תוספי תיאום'), לצורך מציאת התערובות האופטימליות שיתאימו לייצור יריעות בעיבוד באקסטרוזיה ולתהליך המתיחה החמה (אוריינטציה) ליצירת החוטים.

 

תערובות של HDPE ו-PET ליצירת סרטים/חוטים עבור רשתות לתבואה חקלאית

ירדן מאור