SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
גלעד דוידי

רמקול חכם שמגיב לתנועה במרחב הביתי, מכוון אליה את הסאונד ויוצר אינטראקציה וקשר אישי דינמי עם המאזינים. הרמקול מכיל חיישנים שקולטים ומעבדים אינפורמציה על הימצאות אנשים ותנועתם במרחב. האינפורמציה הנאספת משמשת להגברה ולהתאמה של חוויית השמע והאקוסטיקה בחלל. ברמקול רכיב נשלף המאפשר עוד גמישות בחוויית השמע – מעבר לחלקים אחרים במרחב הביתי ושמיעת הסאונד גם בהם.

טכניקה וחומרים: תפירה, מידול, חריטה/יציקת מתכת, הדמיות תלת-ממד ממוחשבות

צילום: אריאל מדינה

Pilea - רמקול ביתי חכם

יער טרגן