SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

טכנולוגיות דיגיטליות משפיעות על האופן בו אנו חווים את הסביבה, מערערות את דפוסי ההתנהגות המקובלים ויוצרות אנשים בעלי יכולות, צרכים ואיכויות חדשים.

ההתקדמות הטכנולוגית מגדירה מחדש את מושג האסתטיקה ומנגישה דרכים חדשות לביטוי עצמי. בהמשך לקשר המסורתי בין האדם לבגד, ובזכות טכנולוגית מציאות רבודה, בגד עשוי בד מודפס מתורגם לאלמנטים וירטואליים אשר מהווים בסיס ליצירת אין סוף וריאציות של הדפסים מומחשים כך שהטקסטיל והפאטרן מתחברים ביניהם באופן וירטואלי ולא פיזי.

זוהי הזדמנות להשפיע באופן מרחיק לכת על הקשר המסורתי של אדם-בגד ואופי המלתחה האישית.

צילום: אחיקם בן יוסף

 

ARFTex ארפ-טקס

יוליה הרמן