SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
ד"ר פרדי שחר כסלו

יובל בשי נולדה בהולנד והיגרה לארץ ב 2013. היא מציגה עבודת שמע מפולשת – שמתקיימת בנקודות שונות בחללי תערוכת הבוגרים. בשי מציעה סאונדטרק לתערוכות של עמיתיה: הקטעים מיועדים ללוות, להאיר ולרבד את העבודות שלהם.

 

Healing Spaces | עבודת סאונד

יובל בשי