SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
מריה (מאשה) זברין, איתן בן משה

הפרויקט חוקר נושא של תנועה ודגם חוזר בעיצוב טקסטיל באמצעות צילום, עריכה והקרנת וידאו המוצגת לצידם של בדים מודפסים.

תהליך העבודה מתמקד בניסיון להגיע להבנה מעמיקה של מהות הדגם החוזר.

"בסרטים שיצרתי, מצולמים  וערוכים מכלול צורות מופשטות, המתהוות בהתפתחות ובתנועה לדגם חוזר." מסבירה יובל.

דרך מדיום צילום וידאו, מתאפשרת הבנה של עקרונות חיוניים כמו הפשטה, איזון, קנה מידה, מעברים ותנועה שמתגלים ביצירת דגם חוזר לעיצוב יריעת בד.

חומרים: חפצים ביתיים מצולמים: נייר, נייר דבק, גומיות, כוסות, קטניות, בדים וצבע פיגמנט.

טכניקה: צילום ועריכת  וידאו, דפוס רשת, דפוס דיגיטלי.

Moving Pattern

יובל בר