SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
יעל אוליאל,  ענת גרוזובסקי אבוקיה

הפרויקט של יגודייב הוא סיפור של תרבות ובית, הפרויקט מדבר על היררכיה בתא המשפחתי ומעמיד בקדמת הבמה את הנשים בחייה.

כמי שגדלה בתרבות הקווקזית- פטריארכלית, בבית מטריארכלי, היא עוסקת במתח ביניהם. השטיח והזהב מייצגים עבורה ערכים של תרבות, מעמד וקשר בין דורי.

את השטיח, היא  פרמה והרכיבה  מחדש, מחברת יחד עם הזהב ומעניקה להם זהות חדשה, המבטאת את הפער בין הדורות אך גם את החיבור ביניהם.

חומרים: שטיח, שרשראות , סיכות ביטחון, ציפויי זהב

טכניקות: צורפות, תפירה, קראפט

צילומים: שי פרנקו, שלומי ברנטל, דניאל שריף

 

דוחטר חונה

יגודייב חלי חומה