SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הפרויקט מציג פיתוח מדיום ויזואלי לביטוי חוויות רגשיות בשלושה מישורים – פיזי, פסיכולוגי והתנהגות. המידע שממנו מורכב הדגם נאסף באמצעות שאלון אישי בנושא חווית הפחד, כך שכל דגם מייצג חווית פחד של אדם אחר. הדגם הייחודי מאפשר למשתמש לנתח את החוויה הרגשית ולהבין מה ניתן לשפר באופן התגובה ובצורת התפיסה של החוויה. מטרתו של הפרוייקט היא יצירת כלי תרגול אישי לפיתוח מודעות רגשית. 

צילום: אחיקם בן יוסף

שפה של איזון

יאניס בלנדין