SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
בן בן חורין ומיכל פאוזנר

חפצים טומנים בחובם זכרונות הידועים רק לבעליהם. כשאני מביטה על ערימת חפצים השייכת לאגרן, אני רואה ערימת זבל, אך עבור האגרן כל חפץ חשוב ומספר חלק מסיפור חייו. באמצעות אתר ארכיון, מספרת ליבין את  סיפור אמה, דרך מערכת היחסים שלה עם חפצים שאספה לאורך השנים.

 

Keeper

יאנה ליבין