SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
עלמה יצחקי

בפרויקט הגמר שלה מציגה יאנה איידלברג קולאז'ים רקומים. כציירת, היא נמשכת לעולם מעשי ואסתטי של ריקמה ותפירה, אווירה של רטרו וריכוז שקשור לעבודה בפרקטיקה זו. העבודות מורכבות מחלקי דימויים שמקורם בכרזות סובייטיות בסגנון ראליזם-סוציאליסטי ומדימויים פופולאריים מהאינטרנט. החיבורים הקולז'יסטיים בין החלקים יוצרים אווירת נוסטלגיה שכמו חותרת תחת עצמה.

טכניקה וחומרים: חוטי תפירה תעשייתיים על בד גובלן

צילום: אחיקם בן יוסף

Retrospective | Industrial sewing thread on tapestry

יאנה איידלברג