SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
אביגיל ריינר וזוהר קורן

נושא הביטחון במרחב הציבורי עולה לכותרות בהקשרים שונים בשנים האחרונות. מטרת הפרויקט היא להראות כיצד פועלת קהילה בינלאומית בעולם אוטופי, שמטרתה לחזק את תחושת הביטחון בקרב חבריה. הפרויקט עוסק בפירוק של העיר כפי שאנחנו מכירים אותה והרכבה שלה מחדש בהתבסס על מחקריה של העיתונאית והסופרת ג'יין ג'ייקובס. בספרה "ערים אמריקאיות גדולות" ג'ייקובס מתארת את מאפייני העיר שיביאו לתחושת ביטחון בקרב  הגרים והמבקרים בה.

Fellow Strangers

טל ניסטור