SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
דקל בוברוב ואפרת ניר

הפרויקט נוצר בהשראת דמותה של שושנה דמארי כאייקון-נשי-עוצמתי-עדתי פורץ דרך. אשטר בחרה להשתמש בשמלה האייקונית  שאפיינה את שושנה דמארי בהופעותיה כפורמט לפרויקט. כל שמלה מכילה פרשנות חזותית לאחד משיריה של דמארי. "

דרך ניסוח השפה החזותית ניסיתי להנכיח נושאים משיקים הקשורים לדעתי לדמותה של הזמרת: שייכות וזהות אישית, עדתית תוך התייחסות לזמן, לתקופה ולמקום." אומרת אשטר.