SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
מנחה עיצובי: אירה גולדמן, מנחה טכני: ג'קלין סופר

בדידות היא תופעה עולמית אשר מתפשטת במהירות, עוד מלפני ימי הקורונה, כתוצאה מהבחירה של אנשים להסתגר בביתם במשך תקופה ממושכת, בעקבות חוויות שליליות שחוו מאינטראקציות חברתיות.

משחר ההיסטוריה אנשים חיו בקבוצות, נעזרו אחד בשני, ומי שהיה מבודד לא שרד. כיום, בעולם המודרני, המצב התהפך ומאפשר לאדם יכולת לחיות ולהסתדר בזכות עצמו.

"במהלך המחקר על קולקציית הגמר, התוודעתי לדרכים שונות להחליף את המגע והקרבה האנושיים, ממילוי של הריק בחיים על-ידי חפצים ועד האנשת אובייקטים שונים", מספרת המעצבת.

בקולקציה שלי אני מביעה את התחושות העולות בחוויית הבדידות – דיכאון, חרדה  וייאוש. הכאוס הרגשי מתבטא בשימור הזיכרון של אותם חפצים שמקיפים אותנו ביום-יום וממלאים את הריק של הבדידות ואת הערך והמשמעות שלהם כלפינו. 

הקולקציה מעורבת ומציעה לנשים וגברים פריטים המתכתבים עם טקסטילים ולבוש ביתי, אשר מורכבים מבדים רכים ונעימים שניתן ללבוש במרחב הביתי והציבורי כאחד. הבדים בקולקציה עוברים מניפולציות שונות כדי ליצור הטבעה של החפץ על הבד ובבגד עצמו.

חלק מהדפוסים בהם נעשה שימוש טרנספורמטיבי בפרויקט המחקר שלי, מקורם באתר האינטרנט–.wallpaperaccess.com

צילום: עדו לביא, עדי סגל

 Filling The Loneliness

טלי ריצמן