SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
סטודיו: ייצור ממוחשב - ארכ' תדמור אסנת, אדר'  לוי עמרי

צמחייה נבולה, קורוזיה, קירות מתקלפים, פסלים נאכלים- כל אלה הם רק חלק מהשלכות הגשם החומצי. הגשם החומצי היא תופעה בה גזים רעילים נפלטים מכלי רכב ובתי מלאכה, פוגשים את העננים ומטילים גשם חומצי באזורים הסמוכים.

"התמקמנו בניו-יורק סיטי, אחת הערים הסובלות ביותר מהתופעה, החזון שלנו הוא ליצור מערכת נשימה עירונית אשר מבוססת על צמחי פלא שנותנת פתרון מעשי-עיצובי לאחד הגורמים המהותיים לתופעת "הגשם החומצי". מסבירות מיה ורסנו ושרה ארזו.

 

Urban Organ

ורסנו מיה, ארזו שרה