SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
יובל עציוני,  מתי הראל

בדים אינטראקטיביים המשנים צבע ודגם חוזר בתגובה לשינוי בטמפרטורה.

הפרויקט נוצר בהשראת מגע יד של אמא בעלת כוחות ריפוי ותגובת הגוף לחום היד.

הבד הארוג הוא חלק ממחקר אינטראקטיבי שבוחן את הקשר בין תנועת האדם במרחב והיכולת של הבד לשנות את הדוגמה שעל פניו בתגובה לכך.

תכנון הבד, החל מצביעת החוטים, העיצוב והאריגה, נועד ליצירת שינוי בצבע ובדגם החוזר כתגובה לשינוי טמפרטורה (חום וקור). השינוי מתהווה כתוצאה ממגע אנושי, או מנוכחותו של אדם בקרבת הבדים. במבט ראשון השינויים אינם נראים, כך נוצרת השתהות של הצופה מול הבדים שמעוררת רגישות לשינויים קטנים.

חומרים: חוטי כותנה, צבעים תרמוכרומטיים, צבענים ישירים, חוטים מוליכים, חוטים מחממים, ארדואינו, חיישני קירבה

טכניקה: אריגה ידנית בנול ממוחשב.