SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
רוני עזגד ודקל מיימון

התמודדות עם אבל: משחר ההיסטוריה ניסו אמנים ומעצבים מתרבויות שונות, להתייחס להנצחה, זיכרון והתמודדות עם מוות. הפרויקט מאפשר הצצה אל תוך שנת האבל: מפגש בין הפן הרגשי והפן הטכני. הפרויקט מעלה סוגיות של חיים ומוות, ייאוש ותקווה, זיכרון והנצחה, ובעיקר מנסה להביא את הצופה לתובנה: החיפוש אחר נחמה – הכרחי.

 

החיפוש אחר נחמה הוא הכרחי

דריה מוזס