SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
דקל בוברוב ואפרת ניר

חידוש תיאטרון ״אהל״ (1925-1969). התיאטרון המחודש שם לו למטרה להחזיר את הקהל הצעיר בני ה-25-40 לעולם התיאטרון. הפרויקט מציע דרך חדשה, צעירה ועכשווית הנשענת על ערכי עיצוב היסטוריים, ובאה לידי ביטוי בסדרת כרזות למחזות קלאסיים מקוריים בביצוע חדש. המחזות שנבחרו היו אלה שעיצבו את תרבות התיאטראות בארץ לאורך השנים ועוסקים במשברי זהות המאפיינים את שכבת הגיל של הקהל החדש.

 

תיאטרון "אהל"

דקל הבי