SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
מנחה עיצובי- יוסי קצב, מנחה טכני- ג׳קלין סופר

מוזיקה היא חלק בלתי נפרד מתהליכים חברתיים. היא חלוצת כל המהפכות החברתיות. היא הראשונה המצטרפת אליהן ולעיתים אף מקדימה אותן ,היא המראה המדויקת של החברה ומבני הכוח שלה.

המוזיקה המזרחית עוצבה כהכלאה תרבותית ממזרח ומערב והיא מהווה מבנה תרבותי שהיה יכול להיווצר בישראל בלבד. 

המוזיקה המזרחית החלה כתרבות שוליים, "אגף סמוי" בישראליות, והחלה לפרוץ בשנות ה- 70 באמצעות הקסטות לתוך התרבות הפופולרית בנוף הישראלי.

הזמר המזרחי בתחילתו פרץ בעיירות הפיתוח והדגיש את הפער הגדול בין הבית של הזמר המזרחי לבין ה"שופוני" שהציג על הבמה, שהיווה את ההשראה לקולקצייה.

בקולקצייה יש שימוש בהדפסים בהשראת עטיפות קסטות ותקליטים ושימוש בבדי קטיפה וקורדרוי, ומנגד – שימוש רב בדנים וניילונים, שמייצגים את הפער בין הגבוה לנמוך, בין הבמה לשכונה.

צילום: עדו לביא, עדי סגל

טיפת מזל

דנית אבלגון