SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
סטודיו: ייצור ממוחשב - ארכ' תדמור אסנת, אדר' לוי עמרי

הפרויקט מתמקד במשאב שרובנו מתייחסים עליו כאל פסולת בעוד שיש לו סגולות ייחודיות. הנטייה להתגבש, סגולות קונסטרוקטיביות חזקות ויכולות ריפוי  טבעיות, המשאב הוא – מלח . בני האדם בונים ומתכננים מבלי לחשוב קדימה, ומבלי להבין שמשאבי הטבע הולכים ומתמעטים ולא ישארו לדורות הבאים. הפרויקט עוסק בתכנון וייצור תשתית מבנית כדי שמבנים יבנו את עצמם לדורות הבאים מחומרים טבעיים ובלי תחזוקה מתמדת, הטבע הוא הבונה העיקרי של המבנה והוא תשתית לבניה עבור אלו שלא נולדו עדיין.

SALTMATE

דניאל פרנזס, עדן שוקרון