SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
סטודיו: ייצור ממוחשב - ארכ' תדמור אסנת, אדר'  לוי עמרי

העולם בו אנו חיים ידע הרבה שינויים ולמעשה נמצא בעיצומה של תקופה משמעותית שהשלכות אליה אינן ידועות עוד. אחת הבעיות שכן ידועות לנו היא הבנייה המואצת כתוצאה מגידול האוכלוסייה, והמשמעותיות שלה – צפיפות אוכלוסין ומחסור בשטחי מגורים. פרנסיס וזליקוביץ  מציעים עולם מודולרי- עולם בו המשתמש יוכל לעצב את סביבתו בהתאם לרצונותיו ולצרכיו.

הפרויקט YOUR WAY TO SPACE מתמקד ב"בית העתידי", הבחירה לעסוק בבית מגורים הגיעה מתוך הבנה כי אופן הניצול של השטח הביתי משתנה לאורך שעות היום. פרנסיס וזליקוביץ  תכננו בניין מגורים, בכל קומה שש דירות המאפשרות פרטיות, בגודל בסיסי ומינימלי ואפשרות לאחסון ומרחב אישי. שטח כל קומה מחולק על פי גריד מסילות קבוע. על גבי גריד המסילות ניתן להזיז את הקירות ולהרחיב את הדירה הבסיסית לכיוונים שונים. ההרחבות יעשו על פי צרכי הדיירים ועל פי סדר יומם. שטח ההרחבה, גודל ההרחבות וכיווני ההרחבות מוכתבים על ידי הגריד המספק אפשרויות שונות ומגוונות. הרחבות הבתים תעשה בהתאמה לבתים הנוספים בקומה.

YOUR WAY TO SPACE

דניאל פרנזס וקורל זליקוביץ