SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
הילה שאלתיאלי וטל בלטוך

מחאה דיגיטלית העוסקת בתרבות הצריכה וניצול האדם את משאבי הטבע.

הפרויקט מציע קונספט חדשני, מקיים וידידותי לסביבה לצריכת אופנה, תעשייה שהפכה לשנייה המזהמת בעולם; אופנה דיגיטלית המאפשרת את צילומו של רגע ״אופנתי״ עבור הרשתות החברתיות. הפרויקט מציג דמות אווטאר דיגיטלית המעוצבת בדמותה של דניאל , לבושה בבגדים ממוחשבים המיוצרים תוך שימוש בטכנולוגיות חדישות המאפשרות לחקות משאבי טבע. החומריות של הבגדים אינה לבישה בעולם הפיזי ובכך מדגישה את החופש היצירתי האמיתי שמתאפשר במרחב הדיגיטלי.