SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
מנחה עיצובי – מאיה ארזי מנחה טכני – שלומי ענתבי

"שכונה" – מושג בסלנג הישראלי המשתמש באנשי השכונות לתיאור חוסר רצינות, חוסר מקצועיות וזלזול. זהו מושג אליטיסטי שמטרתו לקדש מוסדות ומסורות ולזלזל באלו הסוטים מהדרך. הפרויקט עושה RECLAIMING למושג ממקום של כבוד והערכה לשכונה ולתרבויות בה. תרבויות שאינן מונכחות בשיח ההיסטורי, האקדמי והתרבותי באופן ראוי.

"זהו משחק סטיגמטי בין התרבות האירופאית הלבנה, שמייצגת את הממסד והמסורת גם בעולם האופנה, ובין הדמויות שפגשתי במשפחה ובשכונה שלי והתרבות שהן מביאות איתן מהאימפריות של ארצות המזרח התיכון וצפון אפריקה", מספר המעצב. מטרתו היא – באופן מודע – "לעשות שכונה" ולקדש ערבוב וטשטוש בין כל אלו מבלי להתייחס לממסד ולמסורות.

זוהי קולקציית STREET UNISEX RTW וירטואלית שבחלקה לא יכולה להתקיים במציאות. הקולקציה שואלת שאלות על הקשר הבסיסי של גוף-בגד בעולם בו ייצוג וירטואלי של דברים חשוב לא פעם יותר מאשר הייצוג הממשי שלהם, ואולי בכך גם קוראת תיגר על ממסד האופנה בעצמו.

צילום: עדו לביא, עדי סגל

שכונה

דודי כהן