SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
רוית לצר

הפרויקט נוצר בתגובה לתופעה מדאיגה של היעלמות הדבורים בעולם וההשלכות הרחבות שלה. הוא מציע שילוב של הדבורים בסביבת המחיה של האדם בעיר באמצעות ערכה מודולרית הממוקמת במרפסת הביתית. הערכות מספקות את צורכיהן הבסיסיים של הדבורים: מזון, מים ומקום מחיה, והשימוש בהן מעלה את המודעות לתופעה באמצעות המחשת התלות ההדדית בין האדם לדבורים. המזון של הדבורים בערכה – צמחים פורחים ומניבים – מקנה ערך מוסף למשתמשים.

צילום: מיכאל שבדרון

AIR BEE N BEES - ערכה לאירוח דבורים במרחב האורבני

גל יופה