SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
אוריאל מירון 

כרם גיל נולדה במשגב שבגליל וגדלה בקנדה. היא עוסקת בנושא טעון של פגיעות מיניות בנשים ובילדים. 

בעבודתה חוקרת גיל את מושג ״הרוך והתשוקה״, שהגה לראשונה הפסיכואנליסט ההונגרי שנדור פרנצי, כחלק מהתאוריה שלו "בלבול השפות". 

התאוריה עוסקת בתקשורת בין המבוגר לילד – שפת הרוך ושפת התשוקה, ובתערוכה גיל מתייחסת לשאלות שמעסיקות אותה בנוגע לחוויית הפגיעה המינית. 

כרם חוקרת בציורים ובפסלים את הקשרים בין ילדות לבגרות, המתאפיינים בשפת רוך ושפת תשוקה, ובקו שמטשטש את הגבול ביניהם, עד שלפעמים לא ברור איפה נחצה הגבול. הטשטוש בין השפות הוא גורם מכריע בשיח על פגיעה מינית.

טכניקה וחומרים: שמן ואקריליק על קנווס, יציקות גבס, פיגמנטים

צילום: אחיקם בן יוסף

Confusion of Tongues

גיל כֶּרֶם