SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הפלסטיק החד פעמי הוא מאויבי הסביבה המסוכנים ביותר. לאחר שימוש קצר, הוא מושלך לאשפה או גרוע מכך לשטחים הפתוחים ולים, שם הוא מתפורר למיקרו פלסטיק הפוגע ביצורים הימים ומגיע גם לגופנו. הפרויקט עוסק בעיצוב מוצר לקהילת השייטים שבאמצעותו ניתן לנצל את זמן שייט התענוגות לאסוף שקיות ניילון, בקבוקים ושאריות פלסטיק מהים ללא מאמץ.

צילום: אחיקם בן יוסף

Plasticatch

גיא פינגולד