SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
איל שינבאום

הפרויקט שלי גיא גרוזובסקי עוסק ברעיון של זיכרון ושכחה. הוא מציג חלקים של "מאובני תכשיטים" שבורים, אשר נותנים הצצה לתרבות עתיקה שחלפה מן העולם. מקורות ההשראה הם מאובנים, תכשיטים שנמצאו בקברים עם בעליהם ותכשיטי הפופ של ימינו.

"נושא העל שבחרתי לעסוק בו הוא "זהות" ולאחר חשיבה מעמיקה על המושג, הגעתי למסקנה שלא ניתן ליצור זהות בלי זיכרון, ואי אפשר להתעסק בזכרון בלי להזכיר שכחה." אומר גיא.

חומרים: כסף טהור, כסף 925 ופליז, תבניות גבס ,פורצלן נוזלי וגלזורה

טכניקות: צורפות קלאסית

צילומים: שי פרנקו, שלומי ברנטל, דניאל שריף

 

זיכרון &/vs שכחה

גיא גרוזובסקי